Tôn chỉ của chúng ta

Chúng ta tin rằng trách nhiệm đầu tiên của chúng ta là với các bệnh nhân, các bác sĩ và y tá, với các bậc cha mẹ, cũng như với tất cả những người nào có sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Đề đáp ứng nhu cầu của họ, mọi thứ chúng ta làm đều phải đạt chất lượng cao. Chúng ta phải liên tục nỗ lực mang lại các giá trị, giảm thiểu chi phí và duy trì các mức giá hợp lý. Các đơn hàng của khách hàng phải được phục vụ kịp thời và chính xác. Các đối tác kinh doanh của chúng ta phải có cơ hội kiếm được lợi nhuận hợp lý.

Chúng ta có trách nhiệm với những nhân viên đang làm việc với chúng ta trên toàn thế giới. Chúng ta phải tạo ra một môi trường làm việc hòa nhập, trong đó mỗi người phải được coi là một nhân vị. Chúng ta phải tôn trọng sự khác biệt và phẩm cách của họ, đồng thời phải ghi nhận những giá trị riêng trong mỗi người. Họ phải có được cảm giác an toàn, viên mãn và tìm thấy được mục tiêu trong công việc của mình. Các khoản lương thưởng phải hợp lý và đầy đủ, điều kiện làm việc phải sạch sẽ, ngăn nắp và an toàn. Chúng ta phải hỗ trợ các nhân viên của mình trong việc đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống, đồng thời giúp họ thực hiện đầy đủ các trách nhiệm với gia đình và những trách nhiệm cá nhân khác. Nhân viên phải thấy mình được tự do trong việc đưa ra các đề xuất và khiếu nại. Phải có cơ hội công bằng về việc làm, khả năng phát triền cá nhân và thăng tiến cho những người đủ điều kiện. Chúng ta phải mang đến một đội ngũ lãnh đạo có năng lực cao, và những hành động của họ phải công bằng và có đạo đức.

Chúng ta có trách nhiệm với cộng đồng nơi chúng ta sinh sống và làm việc, cũng như với cộng đồng thế giới. Chúng ta phải giúp mọi người được khỏe mạnh hơn bằng cách hỗ trợ việc tiếp cận và việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đến nhiều nơi hơn nữa trên khắp thế giới.

Chúng ta phải là những công dân tốt — ủng hộ những việc làm tốt và công tác từ thiện, góp phần cải thiện sức khỏe và công tác giáo dục, cũng như nộp thuế đầy đủ. Chúng ta phải bảo quản tốt những tài sản mà chúng ta có đặc quyền sử dụng, phải bảo vệ môi trường và các tài nguyên thiên nhiên.

Trách nhiệm cuối cùng của chúng ta là với các cổ đông. Công việc kinh doanh phải tạo ra lợi nhuận hợp lý. Chúng ta phải thử nghiệm các ỷ tưởng mới. Các nghiên cứu phải được tiến hành, các chương trình đổi mới phải được phát triển, các khoản đầu tư cho tương lai phải được thực hiện và những sai lầm mắc phải khi đang nỗ lực vẫn được chấp nhận. Các thiết bị mới phải được mua sắm, các cơ sở mới được cung cấp và các sản phẩm mới được ra mắt. Phải tạo nguồn dự trữ để dự phòng cho những thời điểm khó khăn. Khi chúng ta vận hành theo các nguyên tắc này, các cổ đông sẽ nhận được lợi nhuận thỏa đáng.